Buhalterinės paslaugos

 

Atliekame visas buhalterines paslaugas Jūsų įmonei. Dokumentų ruošimas, jų saugojimas, tvarkymas.

Garantijos

 

Kaip viskas vyksta ir ką garantuojame:

Bendradarbiavimas prasideda nuo buhalterinės apskaitos tvarkymo sistemos sudarymo ir sutarties pasirašymo. Pasirenkate buhalterę, su kuria vyksta nuolatinis kontaktas, kuri tvarko Jūsų įmonės apskaitą pagal pristatytus pirminius apskaitos dokumentus (pirkimų, pardavimų sąskaitosfaktūros, kasos dokumentai, banko išrašai ir kt.), pataria ir konsultuoja,primena, kada reikia mokėti mokesčius, kviečia atvykti pasirašyti
mokesčių deklaracijų ir kitų dokumentų.

Siūlome Jūsų įmonei patikimas ir kokybiškas paslaugas, kurios padės Jūsų perspektyviam verslui, todėl galėsite priimti tikslius sprendimus.
Dėl teisingų finansinių veiksmų padidės pelningumas ir konkurencingumas. Esame pasiruošę aptarti visus Jūsų pasiūlymus ir finansinio pobūdžio klausimus, bei pateikti konkurentabilius pasiūlymus.

Garantuojame:

 • Buhalterinės apskaitos įrašų teisingumą;
 • Tikslios ir operatyvios informacijos pateikimą apie įmonės finansinę padėtį įmonės vadovui;
 • Savalaikį finansinės atskaitomybės, deklaracijų pateikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai, finansinių ataskaitų pateikimą SoDrai, ataskaitų pateikimą Statistikos departamentui;
 • Įmonės skolų valdymą ir analizę;
 • Uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų skaičiavimą ir analizę; 
 • Konfidencialumą;
 • Pilną atstovavimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, SoDroje, Statistikos departamente.

Dokumentų pateikimo bei apdorojimo tvarka:

 • Klientas pateikia pirminius apskaitos dokumentus (pardavimų, pirkimų, kasos ir t.t);
 • Mūsų įmonė apdoroja pirminius apskaitos duomenis, paruošia visas ataskaitas ir deklaracijas ir pateikia vadovui tvirtinti;
 • Analizės ataskaitos yra derinamos taip, kad ataskaitų forma maksimaliai atitiktų kliento poreikius; 
 • Apskaitos dokumentus iš kliento gauname tiek kartų per mėnesį, kiek kartų jiems reikalinga gauti apdorotą informaciją.

Mūsų atliekamų paslaugų ir teikiamų konsultacijų kainos:

 • Laikomės lanksčios bei konkurencingos kainų politikos;
 • Kaina priklauso nuo įmonės dydžio, struktūros, valdymo pobūdžio, turto, nuosavybės, pardavimų apimties, darbuotojų skaičiaus ir kitų veiksnių; 
 • Sudarius metinę buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, konsultacijas teikiame nemokamai.

BUHALTERINĖ APSKAITA

 • Pirminių dokumentų registravimas;
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Mokesčių apskaičiavimas bei registravimas apskaitoje;
 • Deklaracijų paruošimas bei teikimas VMI;
 • SODROS ataskaitų paruošimas bei pateikimas;
 • Statistinių ataskaitų paruošimas bei pateikimas;
 • Metinės finansinės bei mokestinės atskaitomybės paruošimas.


PERSONALO APSKAITA

 • Sutarčių sudarymas;
 • Įsakymų ruošimas;
 • Reikalingų žurnalų pildymas.


KITOS PASLAUGOS

 • Apleistos buhalterijos sutvarkymas;
 • Ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
 • Paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan;
 • Skolų suderinimas su kliento pirkėjais/tiekėjais atliekant metinę skolų inventorizaciją;
 • Paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan;
 • Banko pavedimai,pagal atskirą įgaliojimą;
 • Ataskaitos audito įmonėms, jeigu atliekamas auditas;
 • Ataskaitos potencialiems akcijų ar bendrovės pirkėjams;
 • Apskaitos politikos paruošimas ir pritaikymas kliento įmonei.